wymiana-worek-pieniędzy_23-2147510722

Spadek czyli twarda kość niezgody

Śmierć bliskich osób już sama w sobie jest niezwykle traumatycznym przeżyciem. Niestety wiąże się również z wieloma innymi przykrymi obowiązkami i stresującymi sytuacjami. Jedną z nich z pewnością jest sprawa dziedziczenia, czyli to wszystko to, czego dotyczy pozostawiony przez zmarłego spadek. Nie jedna rodzina rozpadła się właśnie przez niedopowiedzenia i wszelkie sprawy spadkowe, ponieważ jak wiadomo, kiedy biją to się ucieka, a kiedy dają to się bierze i w tym przypadku to stare przysłowie bardzo często znajduje zastosowanie i nagle wszyscy uważają, że im się coś po zmarłym należy, niezależnie czy utrzymywali z nim kontakt i w jakich relacjach żyli. Nie bez przyczyny sprawy spadkowe rozstrzygają sądy, ponieważ bardzo często polubowne załatwienie całej sprawy nie jest możliwe. O ile zainteresowani spadkobiercy są krewnymi w pierwszej grupie, czyli małżonkowie i potomkowie oraz wnukowie, to sprawę często da się załatwić w cywilizowany sposób i rodzeństwo z matką jest w stanie się porozumieć, a spadek nie jest początkiem jednej wielkiej waśni. O tyle w przypadku już dalszych krewnych, sprawa nie jest tak oczywista i często dochodzi nawet do długoletnich procesów w sprawie prawa własności do różnego rodzaju nieruchomości, majątków i rzeczy. Niestety polskie prawo w żaden sposób nie zabezpiecza woli umierającego i nawet sprawa testamentu często nie jest jednoznaczna, a i tak pozostali krewni mają prawo do zachowku, czyli części spadku.

Dlatego najlepiej jeśli chcemy komuś przekazać swój majątek najlepiej zrobić to jeszcze za życia, bo jeśli mamy chciwych krewnych, to najzwyczajniej w świecie, ograbią oni osobę, którą upoważnimy do dziedziczenia. Jak widać spadek zamiast przynieść komuś choć małą rekompensatę, nad tak niepowetowaną stratą, jaką jest utrata ukochanej osoby, może przekształcić się w długotrwałą wojnę. Natura ludzka w sprzyjających okolicznościach może być równie szlachetna co bezwzględna i mściwa. Można mieć nadzieję, ze kiedyś polskie prawo spadkowe zacznie zabezpieczać interesy tych, o których troszczyła się osoba, do której spadkowy majątek należał przed śmiercią. A z drugiej strony, chyba każdy chciałby mieć prawo do decydowania o tym, gdzie trafią jego własne pieniądze, po jego śmierci.