nh

Kancelarie prawne i ich oferta

Czynność notarialna może być dokonana w kancelarii prawnej ale również w innym miejscu, jeśli wymaga tego charakter czynności albo wyjątkowe okoliczności. Dotyczy to w szczególności tworzenia protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, kiedy klient uczestniczący w czynności notarialnej, ze względu zły stan zdrowia czy też inne okoliczności, nie jest w stanie uczestniczyć w procesie notarialnym w kancelarii.

Akty i pisma które powstają w każdej kancelarii prawnej wykonane są przez notariusza zrozumiale i przejrzyście. Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług oferowanych przez profesjonalne kancelarie prawne. To zawsze najlepszy sposób na dochodzenie swoich praw. Notariusz kancelarii prawnej obowiązany jest do zachowania milczenia na temat okoliczności sprawy, o których został poinformowany z uwagi na przeprowadzane czynności notarialne. Nasz notariusz nie zgodzi się na dokonanie czynności notarialnej, która stoi w sprzeczności z prawem. Czym zajmują się notariusze? Notariusz w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień, pracuje jako osoba zaufania publicznego, korzysta zatem z ochrony, jaka przysługuje publicznym funkcjonariuszom. Wykonane zgodnie z prawem przez notariusza czynności notarialne, mają charakter dokumentu urzędowego.

Działalność pracujących kancelarii prawnej notariuszy określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z tą ustawą notariusz to osoba zaufania publicznego oraz przeznaczony jest on do przeprowadzania procesów, którym strony są obowiązane lub chcą nadać rangę notarialną, i wszystkie te działania sprawiają, że dokumenty nabierają charakteru pism urzędowych. Przy dokonywaniu działań notarialnych notariusz nadzoruje należyte zabezpieczenie praw jak również właściwych interesów stron jak również osób trzecich, których dosięgną działania prawne tej czynności i świadczy stronom niezbędne wyjaśnienia dotyczące przeprowadzanej czynności notarialnej.

Obsługa prawna Katowice