bb

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe stosuje się obecnie jako podstawowy materiał budowlany. Bloczki betonowe są obecnie równie popularne, jak kiedyś cegły.  Przed laty był to materiał rzadko spotykany, szczególnie w naszym kraju. Domy częściej wznoszono z bloczków ceramicznych lub popularnych pustaków.  Dziś bloczki betonowe produkowane są z różnych materiałów z betonu komórkowego,  silkatu – bloczki silikatowe, betonu zagęszczanego  (bloczki fundamentowe), bloczki z betonu wodoodpornego.

Bloczki betonowe wytwarza się w wielu różnych rozmiarach i gramaturach wytrzymałościowych, w zależności od zastosowania.  Bloczki betonowe konstrukcyjne, służące do wznoszenia ścian nośnych budynków, nadproży, czy fundamentowe muszą mieć naturalnie większą wytrzymałość i grubość niż bloczki przeznaczone do wznoszenia wewnętrznych ścian działowych lub rozdzielających.

Ściany wznoszone z bloczków z betonu komórkowego i silikatów mają wysoką termoizolacyjność i odporność na przeciwogniową.
Bloczki betonowe – beton komórkowy

To głównie bloczki i płytki oraz uzupełniający asortyment nadproży i stropów. Bloczki wykorzystywane są do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o grubości 12-40 cm, natomiast płytki stosuje się przy pracach wykończeniowych. Typowe wymiary (długość x wysokość) bloczków wynoszą 49 x 24 cm lub 59 x 24 cm, ale produkowane są również elementy o wymiarach modułowych, wysokości 20 cm. Wyroby z betonu komórkowego charakteryzują się dużą dokładnością wymiarową, co pozwala na użycie do ich łączenia zapraw cienkowarstwowych.

Dość poważnym ograniczeniem w stosowaniu bloczków betonu komórkowego jest jego duża nasiąkliwość, dlatego nie powinien on być wykorzystywany w częściach budynku znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Z tą cechą wiąże się również jego ograniczona mrozoodporność. Choć w warunkach normalnego użytkowania wchłaniana woda nie wypełnia całkowicie porów w jego strukturze i w razie zamarznięcia nie powoduje rozsadzenia, jednak w przypadku całkowitego długotrwałego nawodnienia zamarznięty beton komórkowy ulegnie uszkodzeniu. Dlatego do budowy fundamentów stosuje się bloczki fundamentowe.

Bloczki silikatowe – silikaty

Wyroby silikatowe są oferowane są w formie bloczków pełnych lub drążonych, cegieł zwykłych i elewacyjnych, kształtek wentylacyjnych i nadprożowych. Technologia produkcji silikatów pozwala na uzyskanie dużej dokładności wymiarowej (w granicach 1 mm), zatem do łączenia elementów można używać cienkowarstwowych zapraw klejowych. Dostępne są również materiały ścienne z ukształtowanymi na ścianach bocznych wpustami i wypustami, co pozwala nie tylko na wyeliminowanie konieczności nakładania zaprawy na spoiny pionowe, ale ułatwia również uzyskanie równej i gładkiej powierzchni ściany. Elementy ścienne wytwarzane są w dwóch typoszeregach wymiarowych, bazujących na wymiarach cegły znormalizowanej (długość 25 cm, wysokość 6,5 cm) lub wymiarach modularnych (długość 38 cm, wysokość 19 cm).

W potocznej opinii silikaty, nazywane również wyrobami wapienno-piaskowymi, to materiał wytrzymały, ciężki ale o niskiej ciepłochronności. Natomiast beton komórkowy postrzegany jest jako lekki, ciepły lecz o znikomej wytrzymałości.

Duża masa objętościowa wyrobów silikatowych, postrzegana jako wada przy transporcie i murowaniu, wpływa korzystnie na zdolność do tłumienia hałasu, a jednocześnie zapewnia stabilne warunki cieplne wewnątrz domu. W takiej ścianie ciepło akumuluje się, co sprawia, że gromadzi i utrzymuje ona energię nie tylko pochodzącą z systemu ogrzewania, ale i z innych źródeł (nasłonecznienie, przebywające wewnątrz osoby, oświetlenie), a dom wolno się wychładza.

Bloczki betonowe – bloczki fundamentowe

Bloczki fundamentowe to obecnie chyba najpopularniejszy materiał budowlany służący do ć do wznoszenia fundamentów. Bloczek fundamentowy najczęściej jest produkowany z betonu klasy B20. Jednak w ofertach handlowych znajdziemy także bloczki betonowe fundamentowe wylane z betonu klasy B15 lub B25. Jakość mieszanki, z której zostanie wykonany pustak bloczek, może być dopasowana do konkretnego przeznaczenia użytkowego produktu.

Warto także zauważyć, że bloczki betonowe fundamentowe posiadają różnorodne wymiary. Pod fundamenty i ściany fundamentowe przeważnie stosuje się materiały budowlane o wymiarach 38 x 25 cm. 38 x 14 cm lub 38 x 12 cm. Waga, jeśli chodzi o bloczek betonowy fundamentowy, z reguły nie przekracza 30 kg, co usprawnia prace budowlane. Najlepszym przykładem jest betonowy bloczek fundamentowy producenta http://termalica.pl/oferta/sciany-fundamentowe-i-piwniczne/bloczek-fundamentowy-bf-25-38-25cm

Dobrej jakości bloczki betonowe fundamentowe są odporne na ściskanie i niszczące działanie wilgoci. Znacznie przyspieszają prace nad podstawą budynku, zapewniając jej odpowiednią żywotność. Są chętnie wybierane do budowy piwnic, ścian fundamentowych, garaży i różnego rodzaju pomieszczeń podziemnych..